Coaching van een team


Naast de woordenschattraining kunnen we ook leerkrachten/ IB-ers coachen op goed, interactief onderwijs. Samen met beeldbegeleiders kijken we cyclisch naar opnames tijdens een gesprek. Aan de hand van de ambitie en hulpvraag van de leerkracht  en gesprekscompetentielijsten/kijkwijzer, zorgen we ervoor dat leerkrachten een andere attitude ontwikkelen, die van groot belang is bij een beter interactief onderwijs. Deze training kan op diverse manieren uitgevoerd worden. Van het begeleiden in een kleine groep tot aan het gehele team.

 

Een plan op maat

Voor de directie kunnen we een beleidsplan maken voor de woordenschat ontwikkeling; een plan van aanpak op maat.

Ook kunnen wij op studiedagen workshops verzorgen.

Subcategorieën