Assistentiepool


Passend onderwijs

Met ingang van 2014 krijgt u als basisschool te maken met de wijzigingen in het kader van het passend onderwijs. 
Eén van de gevolgen zal zijn dat uw leerkrachten kinderen onder hun hoede krijgen die meer speciale aandacht nodig hebben dan tot op heden gebruikelijk. 
Dit vergt veel van de leerkracht, die nu vaak al moeite genoeg heeft om de gestelde doelen te realiseren.


Extra handen in de groep

PuntUit biedt u de mogelijkheid om extra handen binnen de groep in te huren voor precies de uren die u nodig heeft. De leerkracht kan zich hierdoor beter concentreren op zijn of haar kerntaken, terwijl de assistent de voorbereidingstaken doet, of het één op één intrainingswerk.

PuntUit heeft ruime ervaring met de samenwerking tussen leerkracht en assistent en leidt de assistenten intern verder op met deze ervaring als basis. 

Hierbij worden de assistenten ook getraind op specifieke, door PuntUit ontwikkelde, technieken waardoor in dezelfde tijd meer effect bereikt kan worden.Van een assistent van PuntUit mag u dan ook de verwachten dat deze zelfstandig handelingsplannen uit kan voeren en individueel of in groepjes met de kinderen kan werken. Hierbij vindt PuntUit het heel belangrijk dat de kinderen op een warme wijze benaderd worden. De assistent zal op een creatieve wijze bijdragen aan en meedenken over de activiteiten in de klas. Op de geschikte momenten neemt de assistent indien nodig zelf het initiatief tot evaluatie.

Effecten

Door inzet van assistentie van PuntUit kan de leerkracht kan zich beter richten op zijn/haar primaire taken en de tijd efficiënter indelen. Er ontstaan betere mogelijkheden voor differentiatie waardoor alle kinderen beter op niveau kunnen werken. Een leerkracht die het, met behulp van met de assistent, allemaal wat gemakkelijker georganiseerd krijgt zal meer rust uitstralen en dat heeft zijn effect op de rust in de groep.

Lagere kosten

Een onderwijskundig assistent of lerarenondersteuner heeft een lager salaris dan een leerkracht. Al het werk dat een assistent van PuntUit een leerkracht of IB-er uit handen kan nemen, levert direct voordeel op. Verder komt u met ons precies de uren overeen die u nodig heeft en de kosten blijven daar dan ook bij. U ontkomt aan de cao-gerelateerde verplichtingen.

Niveaus van assistentie

PuntUit kent drie niveaus van assistentie, met vanzelfsprekend verschillende tarieven. Afhankelijk van uw behoefte, wordt in overleg bepaald welk niveau van assistentie gewenst is. 

 

  • Niveau 1. Gespecialiseerde assistentie 

Opleidingsniveau assistent: MBO onderwijsassistent + opleiding lerarenondersteuner of gelijkwaardig

 Uitvoeren van een bestaand handelingsplan,

 Ondersteuning op didactisch gebied; lezen, rekenen, computer, spelling, begrijpend lezen,

 Pre-teaching,

 Ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied,

 Ondersteuning bij gedragsproblemen van het kind in de groep,

 Planmatige aanpak voor positieve gedragsveranderingen van kinderen,

 In groepjes werken aan didactische vakken,

 Het mede voorbereiden van een thema,

 Hulp bij het inwerken van een nieuwe leerling (NT2),

 Inwerken van een nieuwe leerling met een specifieke aanpak.

  • Niveau 2. Assistentie in de groep 

Opleidingsniveau assistent: MBO onderwijsassistent of gelijkwaardig

 Ondersteuning in de klas tijdens het zelfstandig werken zodat de leerkracht handen vrij heeft om kinderen, die extra hulp behoeven, te helpen,

 Ondersteuning bieden in kleine groep zodat de mogelijkheid ontstaat om meer te differentiëren,

  • Niveau 3. Assistentie bij de voorbereiding 

Opleidingsniveau assistent: aantoonbare vaardigheid

 Voorbereidend werk verrichten; denk hierbij aan kopieerwerk, maken van een weektaak, voorbereiding van een thema, materialen verzamelen, etc.

 Administratieve werkzaamheden onder leiding van een directeur

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Als u meer wilt weten van de PuntUit assistentiepool, kunnen we altijd in een vrijblijvend gesprek uw behoeften in kaart brengen en op basis daarvan een vrijblijvende offerte doen. Zodra u aangeeft met de offerte akkoord te zijn, zoeken we een geschikte kandidaat in onze assistentiepool en komen deze bij u voorstellen. Verder stellen we de overeenkomst op waarin we beschrijven welke diensten de assistente van Puntuit gaat leveren, voor welke periode en tegen welke kosten.

Zodra de overeenkomt getekend is, kan de assistent van start.

Garantie

Omdat het hier ook om mensenwerk gaat, kunnen er altijd opmerkingen zijn of kan het zijn dat de assistentie niet aan de verwachtingen voldoet. U koppelt dat dan terug aan de assistentie-coördinator van PuntUit en deze zorgt voor een passende oplossing. Mochten we daarin niet slagen, dan kunt u de overeenkomst eenzijdig opzeggen. In de overeenkomst beschrijven we de voorwaarden voor eenzijdige opzegging.

Meer informatie

Als uw interesse gewekt is, neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op.

 


Assistentiepool


Als, in het kader van 'passend onderwijs', leerlingen in de klas geplaatst worden die speciale aandacht behoeven, wordt het voor de leerkracht ondoenlijk om zijn of haar huidige doelen nog te halen. 

Taken als extra herhaling, het voorbereiden van thema's of het één op één werk, kunnen prima door een onderwijskundig assistent uitgevoerd worden. Hierdoor kan de leerkracht zich beter bezig houden met zijn of haar kerntaken.

Puntuit kan voor u een assistentieplan op maat maken en uitvoeren.

Voor uitgebreide informatie of een offerte kunt u vrijblijvend contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .