Woordenschattraining aan groep 3/4

 
Bij PuntUit staat het gesprek met de kinderen centraal. De woordenschattraining bestaat uit 2 behandelingen per week.

De eerste behandeling wordt door een gespecialiseerde leerkracht verzorgd. Het gesprek staat centraal. Er wordt aangesloten bij de methode Veilig Leren Lezen. De taal wordt aangeboden op een handelingsgerichte manier. Door het inschakelen van diverse zintuigen beklijven de nieuwe woorden beter. 
We pre-teachen de nieuwe woorden zodat de kinderen aansluiting vinden in de klas en zelfstandig de oefeningen kunnen maken.
Vanuit het gesprek komt een handelingsgerichte verwerking die later in de week, tijdens de tweede behandeling, ingeoefend wordt. Het automatiseren van de woorden wordt in spelvorm verzorgd. 
Deze tweede behandeling wordt verzorgd door een gespecialiseerde assistent.  

Vanuit de principes van de Reflecterende Moedertaal Methode (van Uden) hebben we een bijzondere aanpak ontworpen om taal aan te kunnen bieden in samenhang.  
De kinderen leren communicatieve vaardigheden om samen een goed gesprek te kunnen voeren.
In het handelingsplan van de leerlingen verwerken we de SMART geformuleerde doelstellingen. Na acht weken vindt er een evaluatie plaats.