Woordenschattraining aan kleuters

 
Bij PuntUit staat het gesprek met de kinderen centraal. De woordenschattraining bestaat uit 2 behandelingen per week.

De eerste behandeling wordt door een gespecialiseerde leerkracht verzorgd. Het gesprek staat centraal.
De taal wordt aangeboden op een handelingsgerichte manier. Door het inschakelen van diverse zintuigen beklijven de nieuwe woorden beter.

 

Vanuit het gesprek komt een schriftelijke verwerking die later in de week, tijdens de tweede behandeling, ingeoefend wordt.

Het automatiseren van de woorden wordt in spelvorm verzorgd.
Deze tweede behandeling wordt verzorgd door een gespecialiseerde assistent.  

Vanuit de principes van de Reflecterende Moedertaal Methode (van Uden) hebben we een bijzondere aanpak ontworpen om taal aan te kunnen bieden in samenhang.  
De kinderen leren communicatieve vaardigheden om samen een goed gesprek te kunnen voeren.
Een thema bestaat uit drie weken en in de vierde week nemen we de toetsen af. We bekijken dan de actieve en passieve woordenschat. Deze bevindingen worden teruggekoppeld naar de leerkracht.
In het handelingsplan van de leerlingen verwerken we de SMART geformuleerde doelstellingen. Na acht weken vindt er een evaluatie plaats.

Tevens ontvangt de leerkracht elke week een praktische tip waarmee hij/zij direct in de praktijk  aan de slag kan.